Make your own free website on Tripod.com

START SRBIJA

Paradoksi zapadne civilizacije
Verovali ili ne

TV program

 

Šta je moralno a šta ne prikazati milionskom auditorijumu na nacionalnoj televiziji?
Koja je verovatnoća da prikazani programi nastaju spontano?  Da li postoji plansko ispiranje mozga? Koliko sati dnevno je preporučljivo gledati TV?
Ubistva u krupnom planu, taške povrede, zumirane rane na mrtvim ljudima, seciranje mrtvaca, vadjenje predmeta iz trulih leševa... Serije DosijeX, Istaržitelji iz Majamija, Na mestu zločina... Ko to pravi, ko to pušta, ko to dopušta? Kakvi su efekti ovakvih scena na ljudski mozak? Šta je cilj ovakvih scena? Ako je nemoralno prikazivati seksualni čin na televiziji, i ako je jasno da postoji dobra kontrola takvih scena, kako onda objasniti postojanje scena zločina, leševa i svakakve ružnoće u krupnom planu? Zar nisu te scene za više redova velilčine nemoralnije i štetnije za društvo i mozak pojedinca? Svakako jesu.

Svako ko zna osnovne stvari iz statistike i verovatnoće može ustanoviti da je mogućnost slučajnosti i spontanosti u nastanku i upornom emitovanju takvih programa potpuno isključena. Radi se o subverzivnom delovanju na ljudski mozak. Radi se o dejstvu koje dolazi sa glavnih TV kanala. Gde je zakon o TV programu ??? Nema ga !!! Dakle subverzija dolazi ne sa periferije, ne od neke sekte...

brainwashing
Ispiranje mozga ne dolazi od marginalih seksti već sa glavne televizije....START SRBIJA

livada
NVO Balkan Research 09